Στην τελική ευθεία για τη ανακοίνωση των πρώτων προτάσεων του Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020

December 8, 2010 σε Tελευταία Νέα από Αγγελική Πραγιάτη

Την πορεία των πρώτων εργασιών των Ομάδων Εργασίας συζήτησε και αξιολόγησε η Οργανωτική Επιτροπή του Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 (digitalgreece2020.gr) στην συνεδρίαση της, υπό το Θ. Καρούνο, που έγινε την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Σύμφωνα με τον υπάρχοντα Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Φόρουμ μέχρι τις 15/12/2010 κάθε Ομάδα θα πρέπει να έχει παραδώσει τρεις προτάσεις που θα υλοποιούνται άμεσα και θα αποτελούν τα πρώτα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την βελτίωση της Ψηφιακής Ελλάδας.

Οι προτάσεις των επτά Ομάδων Εργασίας θα συζητηθούν σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής, των Συντοντιστών και των Τεχνικών Υπευθύνων των Ομάδων καθώς και της Οργανωτικής Επιτροπής στις 21/12, ενώ θα παρουσιαστούν στις πολιτικές ηγεσίες των αρμοδίων Υπουργείων και Υπηρεσιών αλλά και στο ευρύ κοινό μέσα στον Ιανουάριο του 2011.

Tέλος η Οργανωτική Επιτροπή συζήτησε διεξοδικά την πορεία των εργασιών των Ομάδων, πιθανούς τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής φορέων και πολιτών καθώς και μέτρα βελτίωσης του ιστοτόπου του Φόρουμ.

Υπενθυμίζεται ότι στην Οργανωτική Επιτροπή συμμετέχουν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το Γραφείο του Πρωθυπουργού,η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και η κοινότητα χρηστών του adslgr.com.