F.4.8. Ενημέρωση για θέματα ασφάλειας των χρηστών από τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών

June 6, 2011 σε Ομάδα για την Εμπιστοσύνη & Ασφάλεια από Φώτης Ρούτσης

Η δράση αυτή συμπληρώνει τη δράση Α.4.7 και αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Ένα μεγάλο μέρος των χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών δεν γνωρίζει τους κινδύνους ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών, ούτε και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η διάθεση των προσωπικών τους στοιχειών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αντίθετα, πολλοί από τους πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητάς τους είναι διστακτικοί στην χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επειδή αισθάνονται ότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που πιθανώς προκύψουν από τη χρήση τους.
Οι πάροχοι των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιμετώπιση του θέματος αυτού, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών τους για θέματα ασφάλειας. Η ενημέρωση, μπορεί να περιλαμβάνει:
• Εγχειρίδιο ορθής λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
• Ενδεδειγμένες καλές πρακτικές λειτουργίας, συντήρησης και αντιμετώπισης θεμάτων ασφάλειας
• Κανάλια επικοινωνίας για την αναφορά περιστατικών που αποκλίνουν από την κανονική λειτουργία της υπηρεσίας, λήψη παραπλανητικών μηνυμάτων κλπ.
• Ανακοινώσεις για παραβιάσεις ασφάλειας
Οι ενέργειες για την υλοποίηση των στόχων της δράσης περιλαμβάνουν ενδεχόμενη προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που να υποχρεώνει τους παρόχους ως προς αυτή την κατεύθυνση ή πιθανές συμφωνίες αυτο-ρύθμισης, καθώς και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την αποτύπωση των αναγκών των διαφόρων κοινωνικών ομάδων.