H.4.9. Ο υπολογισμός του ενεργειακού αποτυπώματος ως παράμετρος των μελετών ανάπτυξης και υιοθέτησης δικτύων ΔΠΕΓ

June 6, 2011 σε Ομάδα για τα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς από Φώτης Ρούτσης

Τέλος στο πλαίσιο της ομάδας για τα ΔΠΕΓ τέθηκε το θέμα της ανάδειξης της «πράσινης» διάστασης των δικτύων αυτών. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ενσωμάτωση σε όλες τις σχετικές μελέτες και του ενεργειακού αποτυπώματος ως παράμετρος για την υιοθέτηση και χρηματοδότηση κάποιων δράσεων και τεχνολογιών. Τα ΔΠΕΓ προσφέρουν σε βάθος χρόνου τη δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος του συνόλου των υποδομών ΤΠΕ. Η γρήγορη πρόσβαση των τελικών καταναλωτών καθώς και οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας είναι δυνατό να μειώσουν τις απαιτήσεις σε ενέργεια του μέσου νοικοκυριού.
Επιπλέον η μείωση των μετακινήσεων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αποκέντρωσης που παρέχουν τα ΔΠΕΓ βοηθά επιπλέον στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο κέντρο των πόλεων. Τα σημεία αυτά θα πρέπει να αναδεικνύονται παρέχοντας ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για την αξιολόγηση προτάσεων, επενδυτικών σχεδίων και τεχνολογιών.