Παρουσιάστηκαν οι προτάσεις της δεύτερης φάσης

June 8, 2011 σε Πρώτο άρθρο, Tελευταία Νέα από Αγγελική Πραγιάτη

Παρουσιάστηκαν οι προτάσεις της δεύτερης φάσης από το Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 (digitalgreece2020.gr) σε ειδική ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώθηκε την 1η Ιουνίου 2011 στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ. Πρόκειται για τις μεσοπρόθεσμες προτάσεις που έρχονται να συμπληρώσουν τις βραχυπρόθεσμες  του Μαρτίου του 2011 και οι οποίες περιγράφουν το πλαίσιο και τα περιεχόμενα της ψηφιακής στρατηγικής για την εκπλήρωση των βασικών στόχων του 2020, εξειδικεύοντας τους ελληνικούς στόχους παράλληλα με αυτούς του ευρωπαϊκού ψηφιακού θεματολογίου.

 Το σύνολο των προτάσεων έχουν αναρτηθεί στο digitalgreece2020.gr και έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25-9-2011. Ανάμεσα τους είναι η  σύνδεση των έργων FTTH, ΜΑΝ, Σύζευξις και Rural Broadband, η αναθεώρηση του Ν. 2121/1993 σχετικά με τις εξαιρέσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η υποστήριξη ομάδων κοινωνικά και ψηφιακά αποκλεισμένων πολιτών από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ, το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας υγείας, η κατάρτιση οδικού χάρτη Ψηφιακού Δήμου, για όλες τις κατηγορίες ΟΤΑ, με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη και τις προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες,  τα συστήματα συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ΟΤΑ, η προστασία της ιδιωτικότητας στις τηλεπικοινωνίες, οι περιοδικές δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας με ταυτόχρονη αποτύπωση και μελέτη του επιπέδου των χρηστών στα συγκεκριμένα θέματα, η άσκηση πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα και δημοσιεύσεις κ.α. Την παρουσίαση των προτάσεων έκανε ο κ. Β. Μερεκούλιας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ, τεχνικός υπεύθυνος της ομάδας Δικτύων Νέας Γενιάς.

 Τη συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε ο κ. Θ. Καρούνος από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε ο κ. Κ. Γλινός, αρμόδιος για θέματα Ψηφιακού Θεματολογίου 2020 και προϊστάμενος της Μονάδας Ηλεκτρονικές Υποδομές, Κοινωνία των Πολιτών και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με παρέμβαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ Δρ. Λ. Κανέλλου και με ελεύθερη συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων.

 Τα video της εκδήλωσης βρίσκονται .

 Το Φόρουμ digitalgreece2020.gr θα εκπροσωπηθεί στην Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα το Ψηφιακό Θεματολόγιο της Ευρώπης 2020 (http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/daa/index_en.htm) που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες 16-17 Ιουνίου 2011. Οι εκπρόσωποι του Φόρουμ θα συμμετέχουν στα παράλληλα Workshops, όπου θα παρουσιάσουν τις προτάσεις που έχουν προκύψει από τις ομάδες εργασίας του φόρουμ και θα ανταλλάξουν απόψεις με αντιπροσωπείες άλλων χωρών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.