Σε εξέλιξη οι εργασίες για την ολοκλήρωση του πλαισίου λειτουργίας του Φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020»

July 25, 2010 σε Tελευταία Νέα από Καραμανώλης Γιώργος

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει τις εργασίες της η Οργανωτική Επιτροπή του Φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» πραγματοποιώντας την δεύτερη της συνάντηση στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Στην δεύτερη συνάντηση που έγινε την Τετάρτη 21 Ιουλίου, συζητήθηκαν τα Οργανωτικά και Επιχειρησιακά θέματα του Φόρουμ καθώς και το πλαίσιο Πολιτικής της Ψηφιακής Ελλάδας 2020. Οριστικοποιήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα των εργασιών των Ομάδων Εργασίας, ο τρόπος λειτουργίας και συνεργασίας τους καθώς και ο ρόλος της Στρατηγικής Επιτροπής που θα συσταθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι επτά κύριοι άξονες συζήτησης ορίστηκαν να είναι η e-επιχειρηματικότητα, η εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο διαδίκτυο, το ανοιχτό και ελεύθερο λογισμικό και δεδομένα, τα δίκτυα νέας γενιάς, η παιδεία και η καινοτομία, το ψηφιακό χάσμα και ο χώρος της δημόσιας διοίκησης. Τα πρώτα πορίσματα θα πρέπει να είναι έτοιμα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010.

Τις επόμενες μέρες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Φόρουμ digitalgreece2020.gr οι εισηγησεις της οργανωτικής επιτροπής για το Επιχειρησιακό Πλαίσιο καθώς και το Πλαίσιο Πολιτικής, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους, πριν την έναρξη λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας στις 15 Σεπτεμβρίου 2010.

Υπενθυμίζεται πως το Φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» αποτελεί ένα μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης και παραγωγής προτάσεων πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την εφαρμογή τους σε κρίσιμους τομείς που θα διαμορφώσουν την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020. Αξιοποιώντας ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία διείσδυσης και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην παραγωγική διαδικασία, το Φόρουμ είναι ανοικτό στη συμμετοχή κάθε φορέα ή πολίτη που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως εργαλείο ενημέρωσης, επικοινωνίας και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου.

Στη συνάντηση εκπροσωπήθηκαν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, η Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η Γενική Γραμματεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και η κοινότητα χρηστών του adslgr.com.

Οι εργασίες της Οργανωτικής Επιτροπής συνεχίζονται κανονικά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2010 προκειμένου να ολοκληρωθεί το πλαίσιο λειτουργίας του Φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020».