από admin

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συντονιστές και Raporteurs των Ομάδων Εργασίας

September 1, 2010 σε Tελευταία Νέα από admin

Η Ψηφιακή Ελλάδα 2020 αποτελεί μία πρωτοβουλία με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ψηφιακή πορεία της Ελλάδας την επόμενη δεκαετία, προσβλέποντας σε ένα νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που θα αξιοποιεί το δυναμικό της χώρας, συνδέοντας πόρους, ιδέες και ανθρώπους με τις πρωτοπόρες τεχνολογίες.

Η Ψηφιακή Ελλάδα 2020 εστιάζει καταρχήν τις εργασίες της σε 7 Θεματικές Ενότητες – Ομάδες Εργασίας, ήτοι:

 1. Δημόσια Διοίκηση και κοινωνία
 2. eΕπιχειρηματικότητα
 3. Παιδεία – Καινοτομία – Έρευνα
 4. Ψηφιακό χάσμα
 5. Εμπιστοσύνη και ασφάλεια
 6. Ελεύθερο / Ανοικτό λογισμικό και Διαλειτουργικότητα
 7. Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς

Με την παρούσα προσκαλείται κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να αναλάβει ρόλο Συντονιστή ή Raporteur σε κάποια από τις παραπάνω Ομάδες Εργασίας, για την περίοδο 1/10/2010 – 15/6/2011, να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του αποστέλλοντας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και τις 19/9/2010 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://apps.gov.gr/digi2020/app/

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο κείμενο (περί τις 200 λέξεις), με το οποίο θα τεκμηριώνεται το κίνητρο και η καταλληλότητα του ενδιαφερομένου για το συγκεκριμένο ρόλο.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα ανακοινώσει τους συντονιστές και rapporteurs κάθε Ομάδας Εργασίας στις 28/9.

Στα πλαίσια των θεματικών ενοτήτων θα λειτουργήσουν Ομάδες Εργασίας με ένα συντονιστή και έναν rapporteur για την κάθε μία ομάδα.

Η κάθε ομάδα εργασίας, η οποία θα υποστηρίζεται από τον συντονιστή και τον rapporteur, θα αποτελείται από:

 • Την ομάδα Σύνταξης, η οποία απαρτίζεται από ένα σχετικά μικρό αριθμό μελών με σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα και τη διάθεση να συνεισφέρουν. Θα επιλέγεται από τον Συντονιστή και θα αναλαμβάνει τη σύνταξη των προτάσεων πολιτικής της Ομάδας Εργασίας, στη βάση του εκάστοτε διαλόγου και των θέσεων που εκφράζονται είτε μέσα από τις συναντήσεις της ομάδας είτε μέσω του Διαδικτύου.
 • Τα ενεργά μέλη, ήτοι όλα τα μέλη της Ομάδας που συμμετέχουν ενεργά σε αυτή και στις συναντήσεις. Παρέχουν σχόλια στις προτάσεις πολιτικής χωρίς όμως να συμμετέχουν στη σύνταξη των προτάσεων αυτών. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι Ομάδες Εργασίας έχουν εύλογο μέγεθος που δεν δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία τους, τα ενεργά μέλη θα συμμετέχουν κατόπιν πρόσκλησης από την Οργανωτική Επιτροπή.
 • Τα απλά μέλη. Εγγράφονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου και διατυπώνουν τις θέσεις και τα σχόλια τους ηλεκτρονικά.

Τον ακριβή τρόπο λειτουργίας και το σχετικό εσωτερικό χρονοδιάγραμμα θα επιλέγουν ο συντονιστής με τον rapporteur, με τρόπο ευέλικτο. Η Οργανωτική Επιτροπή της Ψηφιακής Ελλάδας 2020 θα τους ενημερώνει για τα διαθέσιμα εργαλεία και τα ζητούμενα παραδοτέα.

Τα παραδοτέα κάθε ομάδας εργασίας περιλαμβάνουν ένα κείμενο με προτάσεις πολιτικής πάνω στη θεματολογία της ομάδας, που θα περιλαμβάνει μια συνοπτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με έμφαση στα «κακώς κείμενα», μια επιλογή παραδειγμάτων προς μίμηση από βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες, ένα σύνολο προτάσεων στρατηγικής για το συγκεκριμένο τομέα και καταγραφή των φορέων – προσώπων – οργανισμών στα οποία πρέπει απαραίτητα οι προτάσεις αυτές να διαδοθούν.

Για το πρώτο έτος λειτουργίας της Ψηφιακής Ελλάδας 2020, η έμφαση στις προτάσεις πολιτικής τίθεται στην προσαρμογή της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική πραγματικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Ψηφιακής Ελλάδας 2020 και το περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων – Ομάδων Εργασίας για το πρώτο έτος (15/6/2009 – 15/6/2010) έχουν δημοσιευθεί στα κείμενα της Οργανωτικής Επιτροπής στο digitalgreece2020.grκείμενο πολιτικής πρότασης , κείμενο επιχειρησιακού σχεδίου.

Ρόλος και προφίλ Συντονιστή:
 • Επιλογή της συντακτικής ομάδας
 • Σχεδιασμός λειτουργίας της ομάδας
 • Οργάνωση/ χρονοδιάγραμμα
 • Συντονισμός της Ομάδας και των φυσικών συναντήσεων
 • Εποπτεία σύνταξης παραδοτέου κειμένου
 • Συνεργασία με τους λοιπούς συντονιστές, την Οργανωτική Επιτροπή και την Επιτροπή Στρατηγικής
 • Ο ρόλος του συντονιστή προϋποθέτει άτομα με σημαντικό έργο και εγνωσμένο κύρος στον τομέα της εκάστοτε Ομάδας. Η θέση του συντονιστή απαιτεί τεχνική κατάρτιση και εμπειρία συναφή με τη θεματική ενότητα της Ομάδας που θα αναλάβει να συντονίσει, υψηλά ηγετικά προσόντα, οργανωτική και επικοινωνιακή δεξιότητα καθώς και διαχειριστική ικανότητα με εμπειρία σε παρόμοιες δράσεις.
Ρόλος και προφίλ Rapporteur:
 • Moderation στο virtual forum
 • Συγκερασμός απόψεων από το virtual forum
 • Καταγραφή πρακτικών των φυσικών συναντήσεων
 • Σύνταξη παραδοτέου
 • Συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή για τον ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων της Ομάδας
 • Εξασφάλιση της μεταφοράς των συμπερασμάτων στους αποδέκτες
 • Η θέση του rapporteur απαιτεί τεχνική κατάρτιση και εμπειρία συναφείς με το αντικείμενο της  Ομάδας που θα αναλάβει να υποστηρίξει,  ικανότητα σύνθεσης απόψεων και σύνταξης κειμένου, οργανωτική και επικοινωνιακή δεξιότητα με εμπειρία οργάνωσης και διαχείρισης παρόμοιων δράσεων, προκειμένου να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των παραδοτέων της Ομάδας.

Για το ρόλο των rapporteurs θα εξεταστεί το ενδεχόμενο παροχής αποζημίωσης.