από admin

Oργανωτική Επιτροπή

September 2, 2010 σε ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ από admin

Oργανωτική Επιτροπή

Αθανασίου Σπύρος ([email protected])

Ο Σπύρος Αθανασίου είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΙΠΣΥΠ/ΕΚ “Αθηνά” και είναι ενεργός υποστηρικτής του ΕΛ/ΛΑΚ και των ανοικτών δεδομένων, ειδικά στο πεδίο των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.

Aρσένης Σπύρος ()

Ο Σπύρος Αρσένης είναι ερευνητής, Δρ. Τηλεπικοινωνιών. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Δημητριάδης Δημήτρης ()

Ο Δημήτρης Δημητριάδης εργάζεται ως Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει 15ετή εμπειρία από την αγορά πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση σε πρότυπα, ομογενοποίηση δεδομένων και εφαρμογών, γνωσιακά μοντέλα και στρατηγική νέων τεχνολογιών. Τα ενδιαφέροντά του είναι κυρίως χρήση νέων τεχνολογιών για δημόσια διοίκηση, ανοιχτά δεδομένα και πρόσβαση σε αδόμητους όγκους πληροφορίας για ευκολότερη λήψη αποφάσεων και πληρέστερη ενημέρωση πολιτών και κοινωνικών εταίρων.

Καραμανώλης Γιώργος ([email protected])

Καρατζόγλου Μηνάς ()

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1985) και κάτοχος MSc και PhD Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το University of Maryland,College Park (ΗΠΑ). Έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην Ελληνική αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, όπου κατείχε σημαντικές θέσεις, ενώ έχει διατελέσει μέλος ΔΣ εταιρειών του χώρου. Την περίοδο 1997-1999 εργαζόταν για λογαριασμό του OPOCE (Οργανισμός Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), έχοντας την ευθύνη για τη μεταφορά στο Διαδίκτυο των εφημερίδων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της ενοποιημένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Από το 2004 είναι Προϊστάμενος του Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού της ΕΕΤΤ και από το 2006 εκπροσωπεί την ΕΕΤΤ στο Contact Network του European Regulators Group (ERG), αντλώντας σημαντική εμπειρία για διεθνείς πρακτικές.

Καρούνος  Θόδωρος ()

Συντονιστής του Φόρουμ

Κατσάνου Νάντια

( )

Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών

Κοντίζα Ζανίνα ()

Η Ζαννίνα Κοντιζά είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έλαβε υποτροφία και σπoύδασε Διεθνή Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης (La Sapienza). Είναι κάτοχος MBA από το University of Stirling, με έμφαση στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διοίκηση των Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS). Εργάστηκε στην εταιρία Accenture, για περισσότερα από 7 έτη, στον τομέα της πληροφορικής, στρατηγικής και διαχείρισης των αλλαγών και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση ERP εφαρμογών, καθώς και στη διαχείριση μεγάλων έργων. Σήμερα εργάζεται στο Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και είναι υπεύθυνη για την ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέματα που σχετίζονται με την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα και την υποβολή σχετικών μελετών και προτάσεων προς την Πολιτεία.

Κουντζέρης  Θανάσης ()

O Δρ. Θανάσης Κουντζέρης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (University of London – Imperial College) και Διδάκτωρ του University of Sussex, με ειδίκευση στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με το σχεδιασμό και υλοποίηση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών ως υπεύθυνος έργων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, με εξειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (EMS, e-Business and e-Government). Έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες λογισμικού και ΜΚΟ (Cegelec-Alstom, Intrasoft International, Gov2U) και ως διευθυντικό στέλεχος (Mellon Technologies SAIC, The British Council).  Eχει διατελέσει σύμβουλος υλοποίησης και διαχείρισης έργων του Γ ΚΠΣ, ΕΠ “Κοινωνία της Πληροφορίας” και “Ανταγωνιστικότητα” και συνεργάτης Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων στην υλοποίηση καινοτομικών έργων εκσυγχρονισμού του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Σήμερα εργάζεται στο Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και είναι υπεύθυνος για την ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέματα που σχετίζονται με την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα και την υποβολή σχετικών μελετών και προτάσεων προς την Πολιτεία.

Παπαπαύλου  Γιώργος ()

Ο κ. Γεώργιος Παπαπαύλου είναι Πτυχιούχος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών  με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο London School of Economics and Political Science  (Μaster of Science in Politics — Comparative Government). Από τον Σεπτέμβριο του 2009 είναι Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Το 1974 ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως Ακόλουθος και στη συνέχεια Γραμματέας Τύπου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο (1974-1982) και στη ΓΓΤΠ (1982-1985). Κατά το διάστημα 1985-2008, διατέλεσε υπάλληλος  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών ως προϊστάμενος της μονάδας «Εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» (Μάιος 2004-Δεκέμβριος 2008), της μονάδας «Υπηρεσίες του Διαδικτύου» (Μάρτιος 1999-Απρίλιος 2004), και της μονάδας «Πολιτική της αγοράς των  πληροφοριών» (Σεπτέμβριος 1998 – Φεβρουάριος 1999). Ήταν υπεύθυνος για την προετοιμασία ή εφαρμογή πολιτικής και νομοθετικών κειμένων σε όλους τους τομείς της Κοινωνίας της Πληροφόρησης: πληροφοριακό περιεχόμενο, διαδίκτυο και τηλεπικοινωνιακές υποδομές.  Από το  Μάιο 2004 μέχρι το Δεκέμβριο 2008 είχε την ευθύνη της παρακολούθησης και διευκόλυνσης της εφαρμογής του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει επίσης, συμμετάσχει στη σύνταξη οδηγιών για τα πνευματικά δικαιώματα και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πραγιάτη  Αγγελική () Η Δρ. Αγγελική Πραγιάτη εργάζεται ως Ειδικός Επιστήμονας του Τμήματος Πληροφορικής στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Έχει δίπλωμα και διδακτορικό Ηλεκτρολόγου μηχ/κού και Επιστήμης Υπολογιστών και πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πατρών.  Έχει 10ετή ερευνητική δραστηριότητα σε συνεργασία με την IMEC (www.imec.be) στο Βέλγιο, το Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ – ΙΝΒΙΣ στην Πάτρα και το Ε.Α.ΙΤΥ στην Αθήνα με πάνω από 40 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια, 1 βιβλίο και 1 πατέντα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε σχεδιασμό δικτύων ενσωματωμένων συστημάτων, πρωτόκολλα επικοινωνίας ενσύρματων/ασύρματων δικτύων και αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστημάτων πραγματικού χρόνου για την υποστήριξη διαλειτουργικότητας.
Ριζομυλιώτης  Παναγιώτης ()

Ο Παναγιώτης Ριζομυλιώτης είναι εκλεγμένος επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ εργάζεται και ως σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γκρίτζαλη. Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε θέματα ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων, προστασίας της ιδιωτικότητας και εφαρμοσμένης κρυπτογραφίας.

Σακκάς  Μιχάλης ()

Ο Μιχάλης Σακκάς είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος  της ΕΕΤΤ. Εργάσθηκε στον ΟΤΕ ως Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός στον  προγραμματισμό και στις εγκαταστάσεις Η/Μ, καθώς και ως Τεχνικός Δ/ντής και Σύμβουλος σε Τηλεπ/κές Επιχειρήσεις.  Διετέλεσε επί τριετία Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος στον ΟΤΕ (1990-93). Διετέλεσε επίσης Γεν. Γραμματέας στα Υπουργεία Πολιτισμού & Παιδείας καθώς επίσης Διευθ. Σύμβουλος στην ΕΘΕΛ και Πρόεδρος του ΟΑΣΑ. Υπήρξε Τεχνικός Σύμβουλος στην Επιτροπή της Βουλής για την προστασία του Απορρήτου των Επικοινωνιών (2000-2003). Είναι μέλος της Ένωσης Τηλεπ/κών Μηχανικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FITCE). Συμμετείχε στην Γραμματεία του «Forum Επικοινωνιών» στην ΕΕΤΤ (1998-99) και στην Μόνιμη Επιτροπή Τηλεπ/νιών του ΤΕΕ. Είναι μέλος της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ από το 2005 και αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ απ’ το 1998.

Τσιαβός Πρόδρομος ()

Χαμπίδης  Κων/νος ()

O Kωνσταντίνος Χαμπίδης προέρχεται από την κοινότητα χρηστών του adslgr.com στην οποία έχει πολυετή και έντονη εθελοντική συμμετοχή. Σπούδασε στην Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και εργάζεται στον χώρο της ναυπηγικής και της ναυτιλίας. Η ενασχόληση του με την ευρυζωνικότητα ξεκίνησε από απλό προσωπικό ενδιαφέρον για να καταλήξει στην βεβαιότητα πως η ψηφιακή τεχνολογία έχει την δυνατότητα να αλλάξει αμετάκλητα τις ζωές μας  και να τις βελτιώσει σημαντικά. Πιστεύει ακράδαντα σε αυτό που ονομάζεται Κοινωνία των Πολιτών και στην δύναμη της συμμετοχής του καθενός στα κοινά. Όταν προκύπτει ελεύθερος χρόνος στην καθημερινότητα του απολαμβάνει την μουσική και το ποδήλατο.

Χατζάκης  Ηλίας ( )

Ο Ηλίας Χατζάκης είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός με ειδίκευση σε logistics management και εργάζεται στο  Εθνικό Δίκτυο Ερευνας Τεχνολογίας, ως project manager σε περιφερειακά και ερευνητικά έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων FP7-IST, Leonardo, Interreg κ.α. Διετέλεσε για μια δεκαετία (2000-2009) συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος του e-business forum, του μηχανισμού διαβούλευσης της Πολιτείας με τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο για την προώθηση του e-business στην Ελλάδα. Στο παρελθόν έχει διατελέσει σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας (1999-2002) σε θέματα logistics και e-business, ενώ ήταν ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης για την κατάρτιση του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ. Παλιότερα έχει εργαστεί ως logistics manager στις εταιρίες L’OREAL Paris και ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ.