Συντονιστές της ομάδας

 • Εικόνα Avatar
 • Εικόνα Avatar
 • Εικόνα Avatar

Συντονιστές (Β)

 • Εικόνα Avatar
Group avatar

Oμάδα για την Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία

Δημόσια Ομάδα Ενεργόποιήθηκε πριν από : 2 εβδομάδες, 3 ημέρες

Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την εισαγωγή στην δημόσια διοίκηση όλων εκείνων των ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα κάνουν ευκολότερη την συναλλαγή του πολίτη με τον δημόσιο τομέα. Η Ομάδα θα προτείνει την άμεση μετατροπή όσο το δυνατόν περισσότερων σημερινών διαδικασιών σε ψηφιακές ενώ θα απευθύνει συστάσεις για την χρησιμότερη παρουσία του δημόσιου τομέα στο διαδίκτυο. Τα οφέλη για τον πολίτη θα είναι ένας δημόσιος τομέας πιο αποτελεσματικός, πιο άμεσος, πιο διαφανής. Οι προτάσεις της Ομάδας αφορούν όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής και της καθημερινότητας του πολίτη προκειμένου αφενός η δημόσια διοίκηση να λάβει μία νέα ψηφιακή μορφή και αφετέρου να αναβαθμιστεί σημαντικά η ποιότητα ζωής όλων μας.

Document List

 • eBusiness Forum - Υγεία – Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση   Uploaded by Γιάννης Χαραλαμπίδης on 12/20/2010
  Η ομάδα εργασίας Ζ3: Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία – Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση: ανάγκες τελικών χρηστών είχε ως στόχο την ανάλυση της αγοράς ιατρικής πληροφορικής, της επισκόπησης των αναγκών και των προβλημάτων με έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στις ανάγκες διαλειτουργικότητας που βαίνουν αυξανόμενες στις μέρες μας. Το τελικό παραδοτέο περιγράφει ιδέες και πρότυπα αναγκαία για την δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών στην υγεία και κοινωνική ασφάλιση.
 • Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση - Παρατηρητήριο ΚτΠ   Uploaded by Γιάννης Χαραλαμπίδης on 12/20/2010
  Το έγγραφο αυτό περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση όπως έχει καταγραφεί από το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ σε μελέτη του για τις ΤΠΕ στην Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση τον Ιούλιο του 2007 και θεωρείται κείμενο αναφοράς για τον συγκεκριμένο χώρο
 • eGovernment Factsheet - Greece 2010 (στα αγγλικά)   Uploaded by Γιάννης Χαραλαμπίδης on 11/29/2010
  Το eGovernment Factsheet περιλαμβάνει μία επισκόπηση της κατάστασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της χώρας, των σχετικών υποδομών και των κύριων δράσεων - κατά δήλωση των αντίστοιχων Εθνικών αρχών.

  Ανάλογα FactSheets υπάρχουν για όλες τι χώρες της ΕΕ στη διεύθυνση http://www.epractice.eu/en/factsheets/
 • Οδικός χάρτης άμεσων ενεργειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Περιφέρειες   Uploaded by Γιάννης Χαραλαμπίδης on 11/29/2010
  Οι οδικοί χάρτες άμεσων ενεργειών αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' & Β' βαθμού είναι αναλυτικοί οδηγοί με τις απαιτούμενες ενέργειες και προυποθέσεις για τη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής των νέων φορέων της Αυτοδιοίκησης και της αποτελεσματικής ολοκλήρωσης της μεταβατικής περιόδου στις νές συνθήκες λειτουργίας τους.
 • Οδικός χάρτης άμεσων ενεργειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Δήμοι   Uploaded by Γιάννης Χαραλαμπίδης on 11/29/2010
  Οι οδικοί χάρτες άμεσων ενεργειών αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' & Β' βαθμού είναι αναλυτικοί οδηγοί με τις απαιτούμενες ενέργειες και προυποθέσεις για τη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής των νέων φορέων της Αυτοδιοίκησης και της αποτελεσματικής ολοκλήρωσης της μεταβατικής περιόδου στις νές συνθήκες λειτουργίας τους.
 • Παραδοτέο eGovernment Forum - Οικονομικές Συναλλαγές   Uploaded by Γιάννης Χαραλαμπίδης on 11/21/2010
  Στο παραδοτέο αυτό μπορείτε να δείτε τον εντοπισμό προβλημάτων και λύσεων για τις οικονομικές συναλλαγές ανάμεσα σε κράτος - πολίτες - επιχειρήσεις.

  Το κείμενο είναι χρήσιμο για τη συζήτηση γύρω από ζητήματα Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Παραδοτέο eGovernment Forum - Ομάδα Διαλειτουργικότητας   Uploaded by Γιάννης Χαραλαμπίδης on 11/21/2010
  Στο παραδοτέο αυτό μπορείτε να δείτε τον εντοπισμό προβλημάτων και λύσεων για την Κεντρική Δημόσια Δίοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα βασικα πληροφοριακά συστήματα.

  Το παραδοτέο είναι χρήσιμο για τη συζήτηση γύρω από τα κεντρικά - διαρθρωτικά ζητήματα της διακυβέρνησης.
 
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License