Συντονιστές της ομάδας

  • Εικόνα Avatar
  • Εικόνα Avatar
  • Εικόνα Avatar

Συντονιστές (Β)

  • Εικόνα Avatar
Group avatar

Oμάδα για την Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία

Δημόσια Ομάδα Ενεργόποιήθηκε πριν από : 3 εβδομάδες, 4 ημέρες

Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την εισαγωγή στην δημόσια διοίκηση όλων εκείνων των ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα κάνουν ευκολότερη την συναλλαγή του πολίτη με τον δημόσιο τομέα. Η Ομάδα θα προτείνει την άμεση μετατροπή όσο το δυνατόν περισσότερων σημερινών διαδικασιών σε ψηφιακές ενώ θα απευθύνει συστάσεις για την χρησιμότερη παρουσία του δημόσιου τομέα στο διαδίκτυο. Τα οφέλη για τον πολίτη θα είναι ένας δημόσιος τομέας πιο αποτελεσματικός, πιο άμεσος, πιο διαφανής. Οι προτάσεις της Ομάδας αφορούν όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής και της καθημερινότητας του πολίτη προκειμένου αφενός η δημόσια διοίκηση να λάβει μία νέα ψηφιακή μορφή και αφετέρου να αναβαθμιστεί σημαντικά η ποιότητα ζωής όλων μας.

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License