Συντονιστές της ομάδας

 • Εικόνα Avatar
 • Εικόνα Avatar
 • Εικόνα Avatar

Συντονιστές (Β)

 • Εικόνα Avatar
 • Εικόνα Avatar
Group avatar

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δημόσια Ομάδα Ενεργόποιήθηκε πριν από : 2 μήνες, 1 εβδομάδα

Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στο σχεδιασμό της μελλοντικής πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων. Μέσα από τον διάλογο θα προσδιοριστούν τόσο τα αναγκαία ποσοτικά χαρακτηριστικά των μελλοντικών συνδέσεων όσο και τα ποιοτικά: η ανάπτυξη Fiber to the home (οπτική ίνα μέχρι το σπίτι), η ισότιμη μεταχείριση της διακινούμενης πληροφορίας από τις διαδικτυακές υποδομές(net neutrality), το νέο διαδίκτυο του IPv6, η παροχή αξιόπιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η βέλτιστη εκμετάλλευση του ψηφιακού μερίσματος, δηλαδή του ελεύθερου φάσματος που θα προκύψει από μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη στον τομέα της κινητής ευρυζωνικότητας και θα κάνει πιο διαφανή την χρήση του φάσματος ως δημόσιας περιουσίας. O σχεδιασμός θα αποδώσει στον χρήστη ευρυζωνικές συνδέσεις που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος ενώ παράλληλα η Ομάδα θα διερευνήσει βραχυπρόθεσμες δράσεις για την βελτίωση της τρέχουσας πρόσβασης του πολίτη στο διαδίκτυο.

Document List

 • Latest news on proposals for refining the broadband targets for EU Digital Agenda 2020   Uploaded by Ioannis Tomkos on 3/16/2011
  The European Parliament may suggest specific, intermediate targets to ensure the achievement of the Digital Agenda‟s 2020 goals for broadband coverage and take-up. It could also propose definitions on speeds for “basic broadband”, which the Digital Agenda leaves open.

  The lead Industry, Research and Energy (ITRE) committee discussed a draft (non-binding) Parliamentary resolution including these points prepared by rapporteur Niki Tzavela (EFD, Greece) in Brussels on March 15, 2011.
 • FCC paper on "Potential Impacts on Communications of IPv4 Exhaustion and IPv6 Transition"   Uploaded by Ioannis Tomkos on 1/3/2011
  The Internet is in transition. The original address space, IPv4, is nearly exhausted; the Internet is in the progress of migrating to the new IPv6 address space. The Internet Protocol version 4 (IPv4) developed in the late 1970s has the capacity for about 4 billion unique addresses. It would have been hard to imagine in the 1970s that 4 billion addresses were not going to be enough. But by the early 1990s, Internet engineers recognized that the supply of addresses was relatively limited compared to likely demand, and they set to work designing a successor to IPv4. They developed a new Internet Protocol, IPv6, with a vastly increased address space: 340 trillion trillion trillion addresses.
  Short term solutions are necessary because there is not enough time to completely migrate the entire public Internet to "native IPv6" where end users can communicate entirely via IPv6. Network protocol transitions require significant work and investment, and with the exhaustion of IPv4 addresses looming, there is insufficient time to complete the full IPv6 transition.
  But the short-term solutions are problematic. The "solution to the solution" is to complete the transition to a native IPv6 network. A native IPv6 network will restore end-to-end connectivity with a vastly expanded address space, will improve network performance, and should decrease costs. Completing the transition of the public Internet to IPv6 will take time.
 • Παρουσίαση των 3 βασικών βραχυπρόθεσμων προτάσεων και λοιπών άλλων προτάσεων   Uploaded by Ioannis Tomkos on 12/21/2010
  Αγαπητοί Φίλοι/Φίλες,

  Σας αποστέλλω το αρχείο της παρουσίασης των 3 βασικών βραχυπρόθεσμων προτάσεων (και «δορυφορικών» αυτών) που εισηγήθηκε η ομάδα μας μέσω του φόρουμ στους εποπτεύοντες φορείς της πολιτείας.

  Με εκτίμηση,

  Ιωάννης Τόμκος
 • Πρώτη έκθεση πεπραγμένων Ομάδας Δικτύων Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς   Uploaded by Βασίλης Μερεκούλιας on 12/17/2010
  Το παρόν αποτελεί την πρώτη έκθεση πεπραγμένων της Ομάδας. Περιλαμβάνει συνοπτικά τη δράση της Ομάδας μέχρι σήμερα (μέσα Δεκεμβρίου 2010) καθώς και τις βραχυχρόνιες - βραχυπρόθεσμες δράσεις που προτάθηκαν και συζητήθηκαν στο πλαίσιο του forum.
 • Οι προτάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί της Ομάδας Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς.   Uploaded by Βασίλης Μερεκούλιας on 12/7/2010
  Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τις βραχυχρόνιες δράσεις, τα προαπαιτούμενα καθώς και μακροχρόνιες δράσεις.
 • Προτάσεις από την ομάδα του ADSLGR   Uploaded by Βασίλης Μερεκούλιας on 12/6/2010
  Παρουσιάζονται τρεις προτάσεις για ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:
  α. Εκτίμηση της ταχύτητας σύνδεσης σε νέες συνδέσεις ADSL κατά την πώληση.
  β. Περιορισμός της καταχρηστικής χρήσης του όρου "απεριόριστα".
  γ. Ενημέρωση χρεώσεων για αποφυγή billing shock.
 • Οι προτάσεις της Ericsson για την ενίσχυση των NGA   Uploaded by Βασίλης Μερεκούλιας on 11/30/2010
  Στο αρχείο καταγράφονται οι προτάσεις της Ericsson και της κυρίας Μπούρα για την προώθηση των δικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς στην Ελλάδα.
 • Πρόταση για το template των προτάσεων   Uploaded by Βασίλης Μερεκούλιας on 11/18/2010
  Η πρόταση της κυρίας Μπούρα για την παρουσίαση, συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσεων.
 • Πίνακας περιεχομένων βραχυχρόνιων δράσεων, έκδοση 0.1   Uploaded by Βασίλης Μερεκούλιας on 11/18/2010
 • Παρουσίαση πρώτης συνάντησης ομάδας "Δικτύων Επόμενης Γενεάς" και επόμενα βήματα   Uploaded by Ioannis Tomkos on 11/12/2010
  Αγαπητοί Φίλοι/Φίλες,

  Σας αποστέλλω το αρχείο της παρουσίασης που έγινε κατά την πρώτη συνάντηση της ομάδας των "Δικτύων Επόμενης Γενεάς". Συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά υπήρχε τεχνικό πρόβλημα με το μέγεθος του αρχείου που μπορούσε να ανέβει στο Φόρουμ. Πιστεύουμε ότι η παρουσίαση περιέχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία και ιδέες για τα θέματα συζήτησης στην ομάδα μας και τους θεματικούς άξονες γύρω απο τους οποίους θα κινηθούν οι προτάσεις μας και τα περιεχόμενα των παραδοτέων της ομάδας μας.

  Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να απευθύνω πρόσκληση προς όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην συντακτική ομάδα των παραδοτέων να επικοινωνήσουν μαζί μας. Σκοπός μας είναι να έχουμε μία ολιγομελή ομάδα (5-6 άτομα) όπου θα θέλαμε κατά το δυνατόν να εκπροσωπούνται όλες οι τάσεις (ακαδημαϊκή κοινότητα, αγορά σταθερής, αγορά κινητής, κοινότητα χρηστών, ...). Η σύνθεση της ομάδας θα καθοριστεί μέχρι την Τετάρτη 17/11.

  Θα θέλαμε επίσης να καλέσουμε όλα τα μέλη του Φόρουμ (και άλλα που θα προσκαλέσετε στο άμμεσο μέλλον να συμμετέχουν σε αυτό), να ξεκινήσουν να καταθέτουν τις σκέψεις τους και συγκεκριμένες προτάσεις στο Φόρουμ. Θα παρακαλούσαμε οι προτάσεις σας να είναι σαφώς διαχωρισμένες σε δύο κατηγορίες:
  α) Η πρώτη κατηγορία (με άμμεση προτεραιότητα) θα πρέπει να εστιάζει σε βραχυπρόθεσμες προτάσεις οι οποίες θα μπορούν να εκκινήσουν ή/και να υλοποιηθούν άμμεσα (εντός του 2011-2012). Σημαντικά χαρακτηριστικά αυτών των προτάσεων πρέπει να είναι: i) το πιθανό κόστος τους να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα και ii) να μην ζητούν παραβίαση του θεσμικού πλαισίου. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν τέτοιες ιδέες/προτάσεις μέχρι τις 26/11, στην συνέχεια να ακολουθήσει αξιολόγηση των πιο «κατάλληλων» και κατάστρωση παραδοτέου με τις 3-5 προτάσεις που θα προκριθούν στις 6/12, για να κατατεθούν επίσημα στις 15/12.
  β) Η δεύτερη κατηγορία προτάσων θα πρέπει να έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα (2013 - 2020). Με την ολοκλήρωση του παραδοτέου με τις βραχυπρόθεσμες προτάσεις, η έμφαση της ομάδας μας θα περάσει στην επεξεργασία τέτοιων προτάσεων πολιτικής (πρώτο σχέδιο), με στόχο να ολοκληρωθούν και να κατατεθούν μέχρι τις 26/1.

  Όπως συμφωνήσαμε οι παρευρισκόμενοι στην πρώτη συνάντηση, η επόμενη συνάντηση θα γίνει και πάλι στην ΕΕΤΤ την Παρασκευή 19/11 (λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα). Σκοπός αυτής της δεύτερης συνάντησης θα είναι να: α) συζητηθούν η δομή και τα περιεχόμενα των παραδοτέων (με προτεραιότητα το πρώτο που θα υποβληθεί στις 15/12), β) ο τρόπος/μέθοδος ενσωμάτωσης σχολίων/προτάσεων στα παραδοτέα, και γ) να γίνει μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις/ενημερώσεις/σχόλια που αναρτήθηκαν ήδη στο Φόρουμ.

  Ελπίζω σύντομα να δούμε την ενεργό συμμετοχή όλων σας στο Φόρουμ.

  Με εκτίμηση,

  Ιωάννης Τόμκος
 • NGA UK independent body   Uploaded by Ioannis Tomkos on 11/11/2010
  Dear All,

  In UK, following industry consultation, Ofcom (UK's telecom regulator) proposed in its report, "Next Generation Networks: Developing the Regulatory Framework", dated 7 March 2006, a number of policies and processes to support the development of next generation networks ("NGNs") in the UK.

  One of the proposals was the development of NGNuk as an
  independent NGN industry body, with a view to creating an improved framework for industry engagement.

  In the attached file, I provide the constitution document for NGAuk. It is interesting to see therein what this Ofcom originated initiative has as its major targets.

  Best regards,

  Ioannis Tomkos
 • Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς - Ι. Τόμκος - Εισαγωγική Παρουσίαση 3/11/2010   Uploaded by Μηνάς Καρατζόγλου on 11/4/2010
 
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License