Συντονιστές της ομάδας

  • Εικόνα Avatar
  • Εικόνα Avatar
  • Εικόνα Avatar

Συντονιστές (Β)

  • Εικόνα Avatar
  • Εικόνα Avatar
Group avatar

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δημόσια Ομάδα Ενεργόποιήθηκε πριν από : 2 μήνες, 1 εβδομάδα

Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στο σχεδιασμό της μελλοντικής πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων. Μέσα από τον διάλογο θα προσδιοριστούν τόσο τα αναγκαία ποσοτικά χαρακτηριστικά των μελλοντικών συνδέσεων όσο και τα ποιοτικά: η ανάπτυξη Fiber to the home (οπτική ίνα μέχρι το σπίτι), η ισότιμη μεταχείριση της διακινούμενης πληροφορίας από τις διαδικτυακές υποδομές(net neutrality), το νέο διαδίκτυο του IPv6, η παροχή αξιόπιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η βέλτιστη εκμετάλλευση του ψηφιακού μερίσματος, δηλαδή του ελεύθερου φάσματος που θα προκύψει από μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη στον τομέα της κινητής ευρυζωνικότητας και θα κάνει πιο διαφανή την χρήση του φάσματος ως δημόσιας περιουσίας. O σχεδιασμός θα αποδώσει στον χρήστη ευρυζωνικές συνδέσεις που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος ενώ παράλληλα η Ομάδα θα διερευνήσει βραχυπρόθεσμες δράσεις για την βελτίωση της τρέχουσας πρόσβασης του πολίτη στο διαδίκτυο.

Τίτλος Θέματος Τελευταίος που δημοσίευσε Άρθρα Εχει περάσει από τότε ..
Μερικά ενδιαφέροντα άρθρα – αναρτήσεις, για διάβασμα Εικόνα Avatar 7 11 μήνες, 3 εβδομάδες
Πρώτη έκθεση προόδου Ομάδας Εικόνα Avatar 1 1 έτος, 1 μήνας
Αλλαγή μέρας για την επόμενη συνάντηση της ομάδας Εικόνα Avatar 2 8 μήνες, 2 εβδομάδες
Επόμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας για τα δίκτυα επ Εικόνα Avatar 1 9 μήνες
Επόμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας:Τρίτη 19 Απριλίο� Εικόνα Avatar 1 9 μήνες, 1 εβδομάδα
Επόμενη συνάντηση ομάδας δικτύων επόμενης – νέας γενιά Εικόνα Avatar 1 9 μήνες, 4 εβδομάδες
Ενδιαφέρουσα υπηρεσία σε σχέση με τη βάση δεδομένων υπ Εικόνα Avatar 1 1 έτος, 1 μήνας
Ιδέες για βραχυχρόνιες προτάσεις Εικόνα Avatar 6 1 έτος, 1 μήνας
Επόμενη συνάντηση ομάδας Δικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιά Εικόνα Avatar 1 1 έτος, 1 μήνας
Πρόταση Ομαδοποίησης δράσεων και πολιτικών Εικόνα Avatar 1 1 έτος, 1 μήνας
Προτεινόμενο template Εικόνα Avatar 3 1 έτος, 2 μήνες
Παρουσίαση? Εικόνα Avatar 1 1 έτος, 2 μήνες
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License