Συντονιστές της ομάδας

  • Εικόνα Avatar
  • Εικόνα Avatar
  • Εικόνα Avatar

Συντονιστές (Β)

  • Εικόνα Avatar
  • Εικόνα Avatar
Group avatar

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δημόσια Ομάδα Ενεργόποιήθηκε πριν από : 2 μήνες, 2 εβδομάδες

Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στο σχεδιασμό της μελλοντικής πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων. Μέσα από τον διάλογο θα προσδιοριστούν τόσο τα αναγκαία ποσοτικά χαρακτηριστικά των μελλοντικών συνδέσεων όσο και τα ποιοτικά: η ανάπτυξη Fiber to the home (οπτική ίνα μέχρι το σπίτι), η ισότιμη μεταχείριση της διακινούμενης πληροφορίας από τις διαδικτυακές υποδομές(net neutrality), το νέο διαδίκτυο του IPv6, η παροχή αξιόπιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η βέλτιστη εκμετάλλευση του ψηφιακού μερίσματος, δηλαδή του ελεύθερου φάσματος που θα προκύψει από μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη στον τομέα της κινητής ευρυζωνικότητας και θα κάνει πιο διαφανή την χρήση του φάσματος ως δημόσιας περιουσίας. O σχεδιασμός θα αποδώσει στον χρήστη ευρυζωνικές συνδέσεις που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος ενώ παράλληλα η Ομάδα θα διερευνήσει βραχυπρόθεσμες δράσεις για την βελτίωση της τρέχουσας πρόσβασης του πολίτη στο διαδίκτυο.

deleted

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License