Συντονιστές της ομάδας

  • Εικόνα Avatar
  • Εικόνα Avatar
Group avatar

e-Επιχειρηματικότητα

Δημόσια Ομάδα Ενεργόποιήθηκε πριν από : 3 ημέρες, 18 ώρες

Στόχος της Ομάδας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον. Ο διάλογος έχει στόχο να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό θεσμικό περιβάλλον για τον καταναλωτή δίνοντας του πρόσβαση σε περισσότερες αγορές, ανταγωνιστικά προϊόντα και εύκολες στην χρήση ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Παράλληλα θα προσδιοριστεί εκείνο το πλαίσιο που κάνει απλούστερη και ελκυστικότερη την δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που ενθαρρύνει την νεανική επιχειρηματικότητα στον ψηφιακό κόσμο, που προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License