Συντονιστές της ομάδας

  • Εικόνα Avatar

Συντονιστές (Β)

  • Εικόνα Avatar
Group avatar

Διαλειτουργικότητα, Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανο�

Δημόσια Ομάδα Ενεργόποιήθηκε πριν από : 2 μήνες, 3 εβδομάδες

Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού και του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, στην υιοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, καθώς και στη διάχυση των ωφελειών απο τη χρήση Ανοιχτών Προτύπων. Πίσω από αυτές τις έννοιες κρύβονται πολλαπλά και άμεσα οφέλη για τους πολίτες: μεγάλη εξοικονόμηση πόρων στη δημόσια διοίκηση αλλά και στις επιχειρήσεις, ανοικτή χρήση της δημόσιας πληροφορίας για όλους, νέες θέσεις εργασίας στην αγορά υπηρεσιών πληροφορικής, νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου και εφαρμογών λογισμικού.

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License