Συντονιστές της ομάδας

  • Εικόνα Avatar

Συντονιστές (Β)

  • Εικόνα Avatar
  • Εικόνα Avatar
  • Εικόνα Avatar
Group avatar

Eμπιστοσύνη & Ασφάλεια

Δημόσια Ομάδα Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 μήνας, 2 εβδομάδες

Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στην διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μέσα στον ψηφιακό κόσμο με την παράλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο πολίτης του ψηφιακού κόσμου πρέπει να αποκτήσει τον έλεγχο της πληροφορίας που διακινεί, είτε αυτή η πληροφορία αφορά τραπεζικές συναλλαγές, είτε αγορές στο διαδίκτυο, είτε ηλεκτρονικές συναλλαγές με την δημόσια διοίκηση, είτε απλή αποστολή ενός email. Η ανάπτυξη της κοινωνικής δικτύωσης και η γενικότερη αύξηση του όγκου της προσωπικής ψηφιακής περιουσίας (φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα, κλπ) των χρηστών απαιτεί την δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που δεν αφήνει περιθώρια στην τεχνοφοβία.

Τίτλος Θέματος Τελευταίος που δημοσίευσε Άρθρα Εχει περάσει από τότε ..
Ιστοσελίδα Ενημέρωσης Ασφαλούς Χρήσης του Διαδικτύου Εικόνα Avatar 1 1 μήνας, 2 εβδομάδες
Προτεινόμενες Μακροπρόθεσμες Δράσεις Εικόνα Avatar 1 9 μήνες, 1 εβδομάδα
8 Φεβρουαρίου: Ημέρα για πιο ασφαλές Ίντερνετ Εικόνα Avatar 1 11 μήνες, 2 εβδομάδες
Ασφάλεια κατά το σχεδιασμό Εικόνα Avatar 8 1 έτος, 1 μήνας
3 Άμεσα Υλοποιήσιμοι, Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι Εικόνα Avatar 8 1 έτος, 1 μήνας
Ιδιωτικότητα Εικόνα Avatar 4 1 έτος, 1 μήνας
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος: Ενεργά Μέλη και Συντακτικές � Εικόνα Avatar 5 1 έτος, 1 μήνας
Ασφάλεια χρηστών Εικόνα Avatar 1 1 έτος, 2 μήνες
Εμπιστοσύνη & Πίστη Εικόνα Avatar 1 1 έτος, 2 μήνες
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος: Διαμόρφωση Θεματολογίας Εικόνα Avatar 3 1 έτος, 2 μήνες
Παρουσίαση Ομάδας ’Eμπιστοσύνη & Ασφάλεια’ Εικόνα Avatar 1 1 έτος, 2 μήνες
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License