Συντονιστές της ομάδας

 • Εικόνα Avatar

Συντονιστές (Β)

 • Εικόνα Avatar
 • Εικόνα Avatar
 • Εικόνα Avatar
Group avatar

Eμπιστοσύνη & Ασφάλεια

Δημόσια Ομάδα Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 μήνας, 2 εβδομάδες

Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στην διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μέσα στον ψηφιακό κόσμο με την παράλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο πολίτης του ψηφιακού κόσμου πρέπει να αποκτήσει τον έλεγχο της πληροφορίας που διακινεί, είτε αυτή η πληροφορία αφορά τραπεζικές συναλλαγές, είτε αγορές στο διαδίκτυο, είτε ηλεκτρονικές συναλλαγές με την δημόσια διοίκηση, είτε απλή αποστολή ενός email. Η ανάπτυξη της κοινωνικής δικτύωσης και η γενικότερη αύξηση του όγκου της προσωπικής ψηφιακής περιουσίας (φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα, κλπ) των χρηστών απαιτεί την δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που δεν αφήνει περιθώρια στην τεχνοφοβία.

 • Avatar

  Η / Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΠΑΤΕΛΗΣ συμμετέχει στην ομάδα: AvatarEμπιστοσύνη & Ασφάλεια   12 μήνες πριν · Προβολή

 • Avatar

  Η / Ο Γιούλη Τερζή συμμετέχει στην ομάδα: AvatarEμπιστοσύνη & Ασφάλεια   12 μήνες πριν · Προβολή

 • Avatar

  Ηλίας Χάντζος Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarEμπιστοσύνη & Ασφάλεια:   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Σε ότι αφορά την πληροφορία και τον σύνδεσμο για το Cloud Computing ευχαριστώ πολύ. Είναι ενθαρρυντική η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Μένω με την εντύπωση ότι το μνημόνιο συνεργασίας περιορίζεται στην συζήτηση για την δημιουργία κοινής υποδομής εντός του δημοσίου τομέα. Είναι ένα αναγκαίο πρώτο βήμα, αλλά απέχουμε αρκετά νομίζω από την υλοποίηση ούτε έχει αρχίσει ο διάλογος για τις συνέπειες των συγκεκριμένων κατ’αρχήν τεχνολογικών επιλογών

 • Avatar

  Ηλίας Χάντζος Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarEμπιστοσύνη & Ασφάλεια:   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Οι CERT που αναφέρονται παρακάτω είναι πράγματι υπαρκτοί και ενεργοί στην Ελλάδα. Όμως αυτό δεν αίρει το γεγονός ότι σε σύγκριση με άλλα κράτη στην Ελλάδα δεν έχουμε εθνικό CERT πέρα από τους παραπάνω πανεπιστημιακούς κατά κύριο λόγο. Επισήμως ρόλο εθνικού CERT έχει η ΕΥΠ σύμφωνα με την ιστοσελίδα της και διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας:

  http://www.nis.gr/portal/page/portal/NIS/NCERT

  Στην πράξη τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχει δραστηριότητα αντίστοιχη με άλλους εθνικούς CERT όπως για παράδειγμα η συστηματική ενημέρωση με δελτία ανακοινώσεων για τις απειλές στον Ελλαδικό χώρο για τρωτότητες κτλ. Πιθανόν η δραστηριότητα της ΕΥΠ να επικεντρώνεται στην απόκρουση επιθέσεων, αλλά λόγω της φύσεως της υπηρεσίας είναι μάλλον δύσκολο να το γνωρίζουμε. Εν τέλει για να λειτουργήσει ένας εθνικός CERT αποτελεσματικά πρέπει να έχει και μια ”εξωστρέφεια” η οποία δεν είναι κατ’ ανάγκη σύμφυτη με το έργο της ΕΥΠ. Θα με ενδιέφερε να μάθω αν η ΕΥΠ όπως γίνεται με άλλες εθνικές αρχές πληροφοριακής ασφάλειας έχει εκδόσει κανονισμούς ασφάλειας τους οποίους άλλες δημόσιες υπηρεσίες τηρούν. Τέλος όπως με άλλους εθνικούς CERT προστατεύονται υποδομές του δημοσίου από επιθέσεις και υπάρχει μια στοιχειώδη επιτήρηση του δικτύου εντός του Ελλαδικού χώρου για την ύπαρξη ηλεκτρονικών απειλών;

  Συνήθως η δραστηριότητα ενός εθνικού CERT περιλαμβάνει τα παραπάνω. Ίσως αδικώ την ΕΥΠ επειδή δεν γνωρίζω με αρκετά και με σιγουριά το έργο της στο συγκεκριμένο τομέα.

 • Avatar

  Ηλίας Χάντζος Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarEμπιστοσύνη & Ασφάλεια:   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Ευχαριστώ για τις παραπάνω παρατηρήσεις. Δεν νομίζω ότι διαφωνούμε ουσιαστικά. Περισσότερο η συζήτηση καταλήγει να γίνεται γύρω από την ορολογία. Ο όρος ασφάλεια κατά το σχεδιασμό (security by design) χρησιμοποιείται κυρίως για να υποδηλώσει την ανάπτυξη λογισμικού χωρίς (όσο είναι αυτό δυνατόν) τρωτότητες και αδυναμίες. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί προγράμματα όπως ο κύκλος ζωής του λογισμικού (software lifecycle). Μέχρι στιγμής η συζήτηση είχε επικεντρωθεί σε αυτό εξου και τα σχόλια για τα ασφαλή πρότυπα τα κοινά κριτήρια (common criteria) κτλ.
  Τώρα η συζήτηση αλλάζει λίγο κατεύθυνση γιατί εισάγετε το στοιχείο της ασφάλειας κατά τον σχεδιασμό συστημάτων (συνήθως αυτό σημαίνει λογισμικό και υλικό μέρος software and hardware) υποθέτω όμως από τα όσο γράφετε παρακάτω ότι εννοείται σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων (complete solution design) για συγκεκριμένη εργασία (business process). Υπο αυτή την έννοια κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει μαζί σας ότι στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν από την αρχή η ασφάλεια. Προχωρώντας ένα βήμα περισσότερο θα έλεγα ότι αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο αυτό είναι ζημιογόνο για οποιοδήποτε οργανισμό και ιδιαίτερα το δημόσιο διότι το κόστος της ασφάλειας εκ των υστέρων αυξάνει εκθετικά. Τα σχόλια για την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού έγιναν σε ότι αφορά τον ασφαλή κώδικα και την πιστοποίηση λογισμικού και όχι γενικά τον σχεδιασμό ασφαλών λύσεων. Άλλωστε συχνά ο σχεδιασμός λύσεων αφορά περισσότερο την εισαγωγή είδη υπάρχουσας τεχνολογίας ως υποσύνολο ενός ευρύτερου συστήματος παρά την δημιουργία κάτι εντελώς καινούργιου, αφού συχνά οι ολοκληρωμένες λύσεις είναι αποτέλεσμα ”συρραφής” πολλών διαφορετικών μεμονομένων αλλά διαλειτουργικών προϊόντων.
  Άρα στο κομμάτι του σχεδιασμού ασφαλών λύσεων και των προτύπων ασφαλείας συμφωνούμε. Επίσης δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λέτε για δια βίου μάθηση και στην ανάγκη να εισάγουμε τις σχετικές δεξιότητες και στην χώρα μας τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο καθημερινής εφαρμογής των λύσεων.
  Το θέμα που εγώ επαναλαμβάνω είναι ότι σε αυτη η φάση στόχος της συζήτησης είναι να προταθούν 3 εύκολα/άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις. Η εισαγωγή των δεξιοτήτων μέσω της μάθησης δεν είναι άμεση και εύκολα υλοποιήσιμη. Είναι σίγουρα κάτι που βλέπω σαν μεσοπρόθεσμο στόχο για την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020 και το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μέσα στις προτάσεις.
  Το μόνο ρόλο που βλέπω για το δημόσιο στο κομμάτι της εισαγωγής των δεξιοτήτων ασφαλούς σχεδιασμού και προτύπων είναι να συνεχίσει να απαιτεί ασφάλεια κατά το σχεδιασμό και διεθνή πρότυπα στις ολοκληρωμένες λύσεις προκειμένου να δημιουργήσει την σχετική ανάγκη εξειδικευμένων ανθρώπων στην Ελληνική αγορά.
  Στο κομμάτι των άμεσα υλοποιήσιμων ενεργειών νομίζω ότι σε προηγούμενη δημοσίευση μου στο φόρουμ αναφερόμουν στα προβλήματα που πιστεύω ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και στην έλλειψη συνολικής στρατηγικής, συντονισμού και εποπτείας σε θέματα πληροφορικής ασφάλειας με δυνατότητα λήψεως αποφάσεων για τον δημόσιο τομέα.
  Ίσως μια από τις εισηγήσεις για άμεσα υλοποιήσιμη δράση να είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας όχι μόνο αρμόδιος αλλά υπεύθυνος φορέας ο οποίος θα δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και θα αποφασίζει/ελέγχει θέματα όπως η πολιτική ασφάλειας και τα πρότυπα.

  κ. Ρεκλείτη, εφόσον είστε ο συντονιστής αυτής της συζήτησης σκοπεύετε κάποια στιγμή να συντάξετε ένα κείμενο-σχέδιο που θα καλείπτει συνολικά τις απόψεις που έχουν εκφραστεί και να το δημοσιεύσετε για περαιτέρω σχόλια προκειμένου να δούμε συνολικά που βρισκόμαστε;

  Ευχαριστώ

 • Avatar

  Ευχαριστώ για τις παραπάνω παρατηρήσεις. Δεν νομίζω ότι διαφωνούμε ουσιαστικά. Περισσότερο η συζήτηση καταλήγει να γίνεται γύρω από την ορολογία. Ο όρος ασφάλεια κατά το σχεδιασμό (security by design) χρησιμοποιείται κυρίως για να υποδηλώσει την ανάπτυξη λογισμικού χωρίς (όσο είναι αυτό δυνατόν) τρωτότητες και αδυναμίες. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί προγράμματα όπως ο κύκλος [...]

 • Avatar

  Σχετικά με το cloud computing που αναφέρει ο κ. Χάτζος πιο πάνω, έχει ήδη υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών (G-Data Centers / G-Cloud) του Ελληνικού Δημοσίου μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

  http://itdirectors.gov.gr/wp-content/uploads/2010/11/Mnimonio_gcloud_v8-6-Final.pdf

 • Avatar

  Η ασφάλεια κατά των σχεδιασμό (συστημάτων) δεν αφορά αποκλειστικά τον ασφαλή κώδικα. Όπως πολύ σωστά ειπώθηκε η ασφάλεια αφορά και τις διαδικασίες, τις πολιτικές, τα εφαρμοζόμενα αντίμετρα κ.λπ. Ήδη εδώ και χρόνια τα μεγάλα δημόσια έργα στις προκηρύξεις τους απαιτούν την διενέργεια μελετών ασφάλειας, ανάλυσης επικινδυνότητας, εκπόνησης σχεδίων ανάκαμψης από καταστροφή κ.ο.κ. Η εφαρμογή των [...]

 • Avatar

  Όσον αφορά τους ελληνικούς CERT, υπάρχουν ήδη τρεις CERTs/CSIRTs καταγεγραμμένοι (οι δύο πιστοποιημένοι) από τον ENISA. AUTH-CERT TI Status: Listed TI Listed since: 2Q 2004 TI Link: https://www.trusted-introducer.org/teams/teams-a.html #AUTH-CERT Constituency: Research & Education More Info: http://www.auth.gr FORTH CERT TI Status: Accredited TI Link: https://www.trusted-introducer.org/teams/forth-cert.html Constituency: Major Service Provider FIRST member: Yes More Info:http://www.forth.gr/forthcert/ GRNET-CERT Established: 2Q [...]

 • Avatar

  Ευχαριστώ τον κ. Παπαπαναγιώτου. Πράγματι μια ομάδα σαν το DART θα ήταν μια καλή κίνηση. Την είχα υποστηρίξει τότε και θα έβλεπα πολύ θετικά μια τέτοια πρωτοβουλία. Επιπλέον πιστεύω ότι μια ομάδα ενημέρωσης και θα ευαισθητοποιούσε το κοινό και την νέα γενιά όπως επίσης θα ικανοποιούσε ένα από τα θέματα που έθεσαν πολλοί ομιλητές στην [...]

 • Avatar

  ΟΚ. Προκύπτουν λοιπόν δύο πρακτικά ερωτήματα. Πρώτον, πόσος κόσμος ξέρει τη συγγραφή λογισμικού με βάση ασφαλή πρότυπα προκειμένου αυτό να είναι εφικτό στην Ελλάδα σε ικανοποιητικό βαθμό; Ακόμη και αν υπάρχουν αρκετοί προγραμματιστές υπάρχει μηχανισμός πιστοποίησης της συγκεκριμένης διαδικασίας; Διαφορετικά η όλη κουβέντα γίνεται για να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται να διδάσκονται τέτοιες δεξιότητες στο πανεπιστήμιο, [...]

 • Avatar

  Νομίζω ότι ο κ. Χάντζος έχει συνοψίσει πολύ σωστά τις στοχεύσεις που μπορεί να υιοθετήσει η ομάδα. Μερικά σχόλια μόνο προς ενίσχυση των διατυπωμένων θέσεων: Στην κατηγορία 1 νομίζω θα ήταν χρήσιμο να επαναλειτουργήσει μία ομάδα όπως το DART που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις στοχεύσεις που αναφέρει ο κ. Χάντζος. Στην κατηγορία 2 θεωρώ ότι [...]

 • Avatar

  Σίγουρα η συγγραφή ασφαλούς κώδικα είναι ουσιώδους σημασίας και σίγουρα η υλοποίησή της είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα εταιρίες κατασκευής λογισμικού του διαμετρήματος της Microsoft ή της Symantec, όπερ σημαίνει ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε πρότυπα και πρακτικές στα Ελληνικά δεδομένα. Όσον αφορά τις προμήθειες ασφαλούς λογισμικού υπάρχουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν διεθνή [...]

 • Avatar

  Ηλίας Χάντζος posted on the forum topic Ιδιωτικότητα in the group AvatarEμπιστοσύνη & Ασφάλεια:   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Δείτε το παρακάτω σύνδεσμο:
  http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/com_2010_609_en.pdf

 • Avatar

  Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να διαφωνίσει μαζί σας στην σημασία που έχει να ξέρουμε να γράφουμε καλύτερο λογισμικό αν και μέχρι στιγμής η ENISA έχει κάνει περιορισμένη δουλειά στο σημείο αυτό. Η κριτική που κάνω είναι ότι αν και απολύτως χρήσιμη μια τέτοια προσπάθεια δεν είναι άμεσα υλοποιήσιμη ούτε είναι κάτι το οποίο μπορεί [...]

 • Avatar

  Συμφωνώ με το προβληματισμό σχετικά με τις δυνατότητες της ελληνικής παραγωγής λογισμικού. Συνεχίζω να υποστηρίζω τη σημασία της εμπέδωσης των μαθημάτων συγγραφής ασφαλούς κώδικα (και σωστής ανάλυσης) από τους εγχώριους κατασκευαστές. Σίγουρα ο ’κώδικάς’ τους δεν ’φτάνει’ σε όλους τους υπολογιστές με τον ίδιο τρόπο που ένα λειτουργικό σύστημα, μια εφαρμογή γραφείου ή ένα αντιϊκό [...]

 • Avatar

  Η / Ο Νικόλαος Κατσιώτης συμμετέχει στην ομάδα: AvatarEμπιστοσύνη & Ασφάλεια   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

 • Avatar

  Η / Ο Asimakis Valavanis συμμετέχει στην ομάδα: AvatarEμπιστοσύνη & Ασφάλεια   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

 • Avatar

  Η / Ο Κωνσταντίνος Χειλάς συμμετέχει στην ομάδα: AvatarEμπιστοσύνη & Ασφάλεια   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

 • Avatar

  θα ήθελα να συμμετέχω στην ομάδα δυστυχώς αυτή την περίοδο δεν έχω πάρα πολύ χρόνο αλλά μετά τις γιορτές θα υπάρχει αρκετός.
  ευχαριστώ

 • Περισσότερα..  
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License