Εικόνα Avatar

Μάκης Αντύπας @antypas ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 10 μήνες, 2 εβδομάδες
  • Avatar

    Ο Μάκης Αντύπας δημοσίευσε σχόλιο σε δραστηριότητα   10 μήνες, 2 εβδομάδες πριν · Προβολή

    Ο Αλέξανδρος έχει δίκο. Όλο το σύστημα της ”φοροσήμανσης” είναι στημένο με τη λογική του physical point of sales, μετεξελίσσοντας ουσιαστικά την παραδοσιακή ταμειακή μηχανή. Σήμερα λοιπόν υπάρχει παντού ένας φορολογικός εκτυπωτής συνδεδεμένος ανάμεσα στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή που τυπώνει τα παραστατικά μιας επιχείρησης σε χαρτί.

    Αν πραγματικά θέλουμε να υλοποιήσουμε ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα πρέπει να δώσουμε δυνατότητα ”άυλης” φοροσήμανσης, ίσως μέσω web services.

    Σε απάντηση στο - Caravitis Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα e-Επιχειρηματικότητα: Αν δεν υλοποιοηθούν άυλοι μηχανισμοί φοροσήμανσης και δεν καθοριστούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για πλήρη ηλεκτρονική τιμολόγιση, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε ανταγωνιστικοί στο e-commerce και τα e-services. · Προβολή
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License