Εικόνα Avatar

Κυριάκος Κουβελιώτης @atheneum ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 5 μήνες, 2 εβδομάδες
"ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.scribd.com/doc/58580314/PROPOSAL-FOR-THE-DEVELOPMENT-OF-A-DIGITAL-UNIVERSITY-IN-GREECE" · Προβολή
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License