Εικόνα Avatar

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ @berler ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 6 μήνες, 1 εβδομάδα

deleted

 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 3 εβδομάδες, 3 ημέρες

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την εισαγωγή στην δημόσια διοίκηση όλων εκείνων των ψηφιακών εργαλείων [...]

  Δημόσια Ομάδα / 253 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 μήνας, 2 εβδομάδες

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στην αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών στον χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και [...]

  Δημόσια Ομάδα / 286 Μέλη
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License