Εικόνα Avatar

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ @berler ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 6 μήνες, 1 εβδομάδα
Όνομα / Επώνυμο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιδιότητα / Επάγγελμα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc, PhD.

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License