Εικόνα Avatar

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΖΙΟΣ @bizios ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 7 μήνες, 2 εβδομάδες

deleted

 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 εβδομάδα, 2 ημέρες

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στο σχεδιασμό αποτελεσματικών δράσεων για την καταπολέμηση του Ψηφιακού Χάσματος. Η Ομάδα θα προτείνει [...]

  Δημόσια Ομάδα / 128 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 2 εβδομάδες, 5 ημέρες

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στο σχεδιασμό της μελλοντικής πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων. [...]

  Δημόσια Ομάδα / 135 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 μήνας

  Στόχος της Ομάδας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον. Ο διάλογος έχει [...]

  Δημόσια Ομάδα / 216 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 μήνας

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την εισαγωγή στην δημόσια διοίκηση όλων εκείνων των ψηφιακών εργαλείων [...]

  Δημόσια Ομάδα / 252 Μέλη
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License