Εικόνα Avatar

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΖΙΟΣ @bizios ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 7 μήνες, 2 εβδομάδες
Όνομα / Επώνυμο

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΖΙΟΣ

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Καινοτόμες ιδέες και Υπηρεσίες για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License