Εικόνα Avatar

dgrivas @dgrivas ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 έτος

deleted

Όνομα / Επώνυμο

dgrivas

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Με την εμπειρία που έχω σε μηχανογραφικές εφαρμογές και δραστηριότητες

Ιδιότητα / Επάγγελμα

CIO (μηχανικός Η/Υ)

Κατηγορία

ΜΚΟ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License