Εικόνα Avatar

Dimitris Gkikakis @dimgkik ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 10 μήνες

deleted

Όνομα / Επώνυμο

Dimitris Gkikakis

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Υποβολή προτάσεων, σχολιασμός

Ιδιότητα / Επάγγελμα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License