Εικόνα Avatar

'Ελωνα Πουκαμισά @elona ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 3 μήνες

deleted

Όνομα / Επώνυμο

‘Ελωνα Πουκαμισά

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

-παιδεία, έρευνα καινοτομία

Ιδιότητα / Επάγγελμα

Μεταπτυχιακός Φοιτήτρια

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License