Εικόνα Avatar

Ευάγγελος Ρεκλείτης @evagelos ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 9 μήνες, 1 εβδομάδα

deleted

  • Group avatar
    Ενεργόποιήθηκε πριν από : 3 εβδομάδες, 4 ημέρες

    Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στην διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μέσα στον ψηφιακό κόσμο με την παράλληλη προστασία [...]

    Δημόσια Ομάδα / 122 Μέλη
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License