Εικόνα Avatar

Ευάγγελος Ρεκλείτης @evagelos ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 9 μήνες, 1 εβδομάδα

deleted

Όνομα / Επώνυμο

Ευάγγελος Ρεκλείτης

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Επιθυμώ να συμμετάσχω στην ομάδα “Eμπιστοσύνη & Ασφάλεια” ως rapporteur.

Ιδιότητα / Επάγγελμα

Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License