Εικόνα Avatar

George Papadopoulos @george-1847467231 ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 9 μήνες, 4 εβδομάδες
 • Avatar

  George Papadopoulos Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarOμάδα για την Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία:   10 μήνες, 1 εβδομάδα πριν · Προβολή

  Συμφωνώ με την προηγούμενη δημοσίευση. Η βέλτιστη αξιοποίηση της πληροφορίας που συλλέγεται στο πλαίσιο των συναλλαγών με τον Πολίτη, τις επιχειρήσεις κ.λπ., μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη ενός πραγματικά αποτελεσματικού και ευέλικτου Κράτους.
  Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεκινήσει μια συντονισμένη συζήτηση για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπτυξης εφαρμογών επιχειρησιακής ευφυΐας στο Δημόσιο. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις:
  – αφενός επιτυχούς υλοποίησης και εφαρμογής έργων BI στο Δημόσιο μειώνοντας τους κινδύνους που τέτοια έργα παρουσιάζουν
  - και αφετέρου μελλοντικής διασύνδεσης – ολοκλήρωσης πιθανών έργων δίνοντας τελικά τη δυνατότητα συνδυαστικής αξιοποίησης πληροφορίας από πολλαπλά πληροφοριακά συστήματα και πολλαπλούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης

 • Avatar

  Η / Ο George Papadopoulos συμμετέχει στην ομάδα: AvatarOμάδα για την Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία   10 μήνες, 1 εβδομάδα πριν · Προβολή

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License