Εικόνα Avatar

Καυκάς Ιωάννης @ikafk ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 9 μήνες, 3 εβδομάδες

deleted

Όνομα / Επώνυμο

Καυκάς Ιωάννης

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Ανταλλαγή Ιδεών

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License