Εικόνα Avatar

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΤΣΑΣ @jkoz ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 8 μήνες

deleted

Όνομα / Επώνυμο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΤΣΑΣ

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής

Ιδιότητα / Επάγγελμα

Δρ Μηχανικός Πληροφορικής

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License