Εικόνα Avatar

Σπύρος Κυριαζίδης @kiriazidisspiros ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 10 μήνες, 2 εβδομάδες
"Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών “Κων/νος Καραμανλής”με αναφορά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες,προγράμματα και διάφορες σχολικές εκδηλώσεις. Επισκεφτείτε την! http://dim-peir-serron.ser.sch.gr/index.html. Από τεχνικής πλευράς η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και εμπλουτισθεί με τη βοήθεια τουλάχιστον 15 εφαρμογών." · Προβολή
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License