Εικόνα Avatar

Nikos Niskopoulos @nik0z ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 9 μήνες, 2 εβδομάδες
  • Group avatar
    Ενεργόποιήθηκε πριν από : 3 εβδομάδες, 3 ημέρες

    Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στην διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μέσα στον ψηφιακό κόσμο με την παράλληλη προστασία [...]

    Δημόσια Ομάδα / 122 Μέλη
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License