Εικόνα Avatar

Nikos Niskopoulos @nik0z ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 9 μήνες, 1 εβδομάδα

deleted

Όνομα / Επώνυμο

Nikos Niskopoulos

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Με όποιο τρόπο μπορώ την κοινότητα και με υποβολή προτάσεων για θέματα ασφάλειας.

Ιδιότητα / Επάγγελμα

Φοιτητής

Κατηγορία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License