Εικόνα Avatar

Νίκος Βάβουλας @nikosv ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 έτος, 2 μήνες

deleted

  • Group avatar
    Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 μήνας, 2 εβδομάδες

    Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στην διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μέσα στον ψηφιακό κόσμο με την παράλληλη προστασία [...]

    Δημόσια Ομάδα / 121 Μέλη
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License