Εικόνα Avatar

Νίκος Βάβουλας @nikosv ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 έτος, 2 μήνες

deleted

Όνομα / Επώνυμο

Νίκος Βάβουλας

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Υποβολή προτάσεων και ιδεών, σχολιασμός, παροχή τεχνογνωσίας.

Ιδιότητα / Επάγγελμα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License