Εικόνα Avatar

Panayotakis @panayotakis ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 10 μήνες
 • Avatar

  Panayotakis Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarOμάδα για την Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία:   10 μήνες, 1 εβδομάδα πριν · Προβολή

  Με την ευκαιρία της ενδιαφέρουσας χτεσινής ημερίδας ‘Business Analytics Forum’ θα ήθελα να παρατηρήσω τα ακόλουθα :

  Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση για την αξιοποίηση πρωτοβουλιών business intelligence, πρωτοβουλίες που θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αντιμετωπίζουν όλους τους κρίσιμους παράγοντες ώστε να δώσουν επιχειρησιακό αποτέλεσμα.

  Στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ανάπτυξης σχετικών υποδομών μέσω χρηματοδοτούμενων έργων (προσωπικά έχω συμμετάσχει σε σχετικούς σχεδιασμούς για την περιοχή της φορολογίας- οικονομίας καθώς και δημόσιας υγείας), που όμως δεν απέδωσαν αποτέλεσμα.

  Η συλλογική εμπειρία που υπάρχει στο χώρο αυτό (περισσότερο βέβαια στον ιδιωτικό τομέα), θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να παραχθεί μια ΟΔΗΓΙΑ για τον τρόπο που πρέπει να αναπτυχθεί το business intelligence για την Δημόσια Διοίκηση.

  Η ΟΔΗΓΙΑ αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει κατευθύνσεις για όλες τις απαιτούμενες διαστάσεις μιας σχετικής πρωτοβουλίας:
  Σχεδιασμός σε σχέση με την επιχειρησιακή στρατηγική και στόχους
  Οργάνωση, ρόλοι και δεξιότητες
  Σχεδιασμός υποδομής πληροφορικής
  Ποιότητα δεδομένων

 • Avatar

  Η / Ο Panayotakis συμμετέχει στην ομάδα: AvatarOμάδα για την Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία   10 μήνες, 1 εβδομάδα πριν · Προβολή

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License