Εικόνα Avatar

Φώτης Ρούτσης @paradox ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 3 μήνες, 4 εβδομάδες
Όνομα / Επώνυμο

Φώτης Ρούτσης

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Προγραμματιστής

Ιδιότητα / Επάγγελμα

Προγραμματιστής

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License