Εικόνα Avatar

Βίλλυ Φιλιπποπούλου @philips ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 9 μήνες, 3 εβδομάδες
  • Avatar

    Philips Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarΨηφιακό Χάσμα:   9 μήνες, 3 εβδομάδες πριν · Προβολή

    Βίλλυ φιλιπποπούλου ΠΜΣ δυνητικές κοινότητες

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License