Εικόνα Avatar

Γιώργος Σαλματάς @salmagio ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 8 μήνες, 3 εβδομάδες

deleted

Όνομα / Επώνυμο

Γιώργος Σαλματάς

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Με ενδιαφέρει ενεργά η e-επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα καθώς αποτελεί το κύριο αντικείμενο εκπαίδευσής μου ως εισηγητής προς τις ελληνικές επιχειρήσεις

Ιδιότητα / Επάγγελμα

Διευθυντής Εκπαίδευσης

Κατηγορία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License