Εικόνα Avatar

ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ @tgkarounos ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 2 εβδομάδες, 3 ημέρες
"The purpose of this document is to help U.S. government personnel and contractors implement open technology development (OTD) for software within government projects, particularly in defense. OTD is an approach to software/system development in which developers in different military, federal, [...]" · Προβολή

deleted

 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 3 εβδομάδες, 2 ημέρες

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στην διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μέσα στον ψηφιακό κόσμο με την παράλληλη προστασία [...]

  Δημόσια Ομάδα / 122 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 3 εβδομάδες, 2 ημέρες

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την εισαγωγή στην δημόσια διοίκηση όλων εκείνων των ψηφιακών εργαλείων [...]

  Δημόσια Ομάδα / 253 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 3 εβδομάδες, 2 ημέρες

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού και του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, στην υιοθέτηση του Εθνικού [...]

  Δημόσια Ομάδα / 134 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 μήνας, 1 εβδομάδα

  Στόχος της Ομάδας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον. Ο διάλογος έχει [...]

  Δημόσια Ομάδα / 215 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 μήνας, 1 εβδομάδα

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στην αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών στον χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και [...]

  Δημόσια Ομάδα / 286 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 2 μήνες, 1 εβδομάδα

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στο σχεδιασμό αποτελεσματικών δράσεων για την καταπολέμηση του Ψηφιακού Χάσματος. Η Ομάδα θα προτείνει [...]

  Δημόσια Ομάδα / 128 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 2 μήνες, 2 εβδομάδες

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στο σχεδιασμό της μελλοντικής πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων. [...]

  Δημόσια Ομάδα / 135 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 έτος

  Οργανωτική Επιτροπή του Ψηφιακή Ελλάδα 2020.

  Mέλη της Οργανωτική Επιτροπής : https://digitalgreece2020.gr/archives/93

  Ιδιωτική Ομαδα / 12 Μέλη
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License