Εικόνα Avatar

Thanassis Kountzeris @tkount ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 4 μήνες
 • Avatar

  Thanassis Kountzeris Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarEμπιστοσύνη & Ασφάλεια:   9 μήνες, 2 εβδομάδες πριν · Προβολή

  Baseline Capabilities of National/Governmental CERTs

  http://www.epractice.eu/en/library/5297454

  Description (short summary):
  Since 2009 ENISA has actively worked on defining a minimum set of capabilities that a Computer Emergency Response Team (CERT) in charge of protecting critical information infrastructures in the European Union Member States should possess, in order to take part in and contribute to sustainable cross-border information sharing and cooperation. Recommendations on baseline capabilities, created in 2009, have an operational/technical nature and have been very well accepted by the CERT community. In 2010ENISA has made further improvements and presents a set of policy recommendations on baseline capabilities of national/governmental CERTs.

 • Avatar

  Thanassis Kountzeris Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarΨηφιακό Χάσμα:   12 μήνες πριν · Προβολή

  Get Online Week (28 February – 5 March 2011) is a Europe wide campaign to get new computer users online. It helps to get people through the doors of their local telecentres, enabling staff to build people’s confidence to move on into more structured learning. Run in March 2010 as part of the European e-Skills week, it reached 68000 people. The Get Online Week 2011 campaign aims to : bring people online (with a focus on the offline Europeans, those who have never accessed internet before) ; raise awareness with the press and stakeholders of digital inclusion benefits ; promote and increase usage of telecentres across Europe ; demonstrate telecentres eInclusion impact at the European level. Telecentres, public authorities, public libraries, NGOs, and ICT companies, as well as schools and students will come together to organise a range of events, training sessions, competitions and more, to highlight the essential role of ICT skills in today’s society.

  http://getonlineweek.eu/

 • Avatar

  Thanassis Kountzeris Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarΨηφιακό Χάσμα:   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Ψηφιακό Θεματολόγιο – Digital Agenda 2020 for Europe: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα έκθεση προόδου που αφορά το κοινό πρόγραμμα Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον (AAL JP), από την οποία προκύπτει σημαντικό επίπεδο εμπλοκής εκ μέρους μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜME) σε έργα, ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη από συμμετέχουσες χώρες, καθώς και συστάσεις για να εξασφαλιστεί η συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων.

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1726&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

 • Avatar

  Ο Thanassis Kountzeris δημοσίευσε σχόλιο σε δραστηριότητα   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Η ανάπτυξη και η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και ψηφιακών μέσων (όπως εργαλεία προσομοίωσης, ακόμα και video games) με σκοπό την κατάρτιση, την εκπαίδευση αλλά και την ενημέρωση και την ανάπτυξη κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής συνείδησης, περιλαμβάνονται στις προτάσεις της ΕΕ (http://eskills-week.ec.europa.eu).

  Σε απάντηση στο - Χρυσούλα Μέρκα Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα Ψηφιακό Χάσμα : Έπειτα από τις πρώτες σκέψεις μου, το θετικό σχολιασμό από την κα Κωλέτση και με αφορμή την αναφορά του κου Κοσκινά, σας παραθέτω συνοτπικά μία πρόταση που σχετίζεται με τον άξονα 3, Υποστήριξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου μέσω Ψηφιακών Εργαλείων. Η κοινωνική προσφορά υπό τύπον ενημέρωσης σε θέματα κυκλοφορικής [...] · Προβολή
 • Avatar

  Ο Thanassis Kountzeris δημοσίευσε σχόλιο σε δραστηριότητα   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνουν δράσεις ενημέρωσης αλλά και δράσεις κατάρτισης που να απευθύνονται σε επαγγελματίες των οποίων το επάγγελμα (βλ. οικοδόμοι) τους θέτει εκ των πραγμάτων μακριά από την οποιαδήποτε χρήση ΤΠΕ. Οι δράσεις αυτές είναι χρήσιμες όχι μόνο για την ψηφιακή τους ένταξη και για το επάγγελμα που εξασκούν τώρα, αλλά και στο πλαίσιο της δια-βίου μάθησης και ανάπτυξης επιπλέον δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να επιβιώσουν επαγγελματικά (π.χ. οι οικοδόμοι ενδέχεται να συρρικνωθούν αριθμητικά).

  Σε απάντηση στο - Μαρία Κωλέτση posted on the forum topic Δεξιότητες και Ικανότητες in the group Ψηφιακό Χάσμα : Είναι πολύ πιθανό όντως να μην χρησιμοποιούν το e-maill ως τρόπο επικοινωνίας, όμως από τη στιγμή που υπάρχουν τα social media έχει κατά κάποιο τρόπο αρχίσει να υποχωρεί ως δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να ενημερωθούν για τα [...] · Προβολή
 • Avatar

  Ο Thanassis Kountzeris δημοσίευσε σχόλιο σε δραστηριότητα   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Βασίλη, είμαστε στη διάθεση σου για να συνεισφέρουμε!

  Σε απάντηση στο - Βασίλης Μερεκούλιας posted on the forum topic Ευρυζωνικότητα και υποδομές in the group Ψηφιακό Χάσμα: Καθώς κάποια θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την ανάπτυξη υποδομών τα συζητάμε και στην ομάδα των Δικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αναδείξουμε κάποια κοινή πρόταση. β. · Προβολή
 • Avatar

  Πρόταση για βραχυχρόνια δράση – πρωτοβουλία για την κατάργηση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δημόσια Διοίκηση στους πολίτες

 • Avatar

  Πρόταση για βραχυχρόνια δράση – πρωτοβουλία για την κατάργηση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δημόσια Διοίκηση στους πολίτες

 • Avatar

  Πρόταση για βραχυχρόνια δράση – πρωτοβουλία για την κατάργηση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δημόσια Διοίκηση στους πολίτες

 • Avatar

  Πρόταση για βραχυχρόνια δράση – πρωτοβουλία για την κατάργηση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δημόσια Διοίκηση στους πολίτες

 • Avatar

  Πρόταση για βραχυχρόνια δράση – πρωτοβουλία για την κατάργηση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δημόσια Διοίκηση στους πολίτες

 • Avatar

  Thanassis Kountzeris Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarΨηφιακό Χάσμα:   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Σχετικά με την πρόταση για τη δημιουργία ενημερωτικού βίντεο, είναι νομίζω σημαντική η επικοινωνία / ενημέρωση του δυνητικού ρόλου του διαδικτύου ως προς τη δυνατότητα επικοινωνίας, ψυχαγωγίας & συνεισφοράς στην ποιότητα ζωής. Μια τέτοια δράση καλό είναι να ενταχθεί σε ένα γενικότερο σχεδιασμό που θα απαντά στην ερώτηση του κ Παπαδούλη “What road map do you have in preparing the population to accept and adapt the (ICT) changes you want? Who is going to convince them or train them?”

  • Εικόνα Avatar
   Μαρία Κωλέτση · 1 έτος, 1 μήνας πριν

   Νομίζω ότι το ενημερωτικό βίντεο θα ήταν χρήσιμο να τονίζει τις δυνατότητες δημιουργίας που έχει ο χρήστης, διότι επικοινωνεί με άλλους, μαζεύει πληροφορίες, γεννά ιδέες, προτάσεις, ανάγκες και τις αποτυπώνει είτε με λόγο είτε με ήχο και εικόνα. Επίσης, θα μπορούσε να αντλήσει υλικό από καθημερινές σχέσεις και διαδίκτυο στην Ελλάδα, γονείς και παιδιά, εργαζόμενοι που αναζητούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης, υποστήριξη σε άτομα τρίτης ηλικίας κλπ.

 • Avatar

  Thanassis Kountzeris Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarΨηφιακό Χάσμα:   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Υπάρχει η μελέτη ”Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση & Ψηφιακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα”,

  http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=2101&pk=431&return=183

 • Avatar

  Thanassis Kountzeris Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarΨηφιακό Χάσμα:   1 έτος, 2 μήνες πριν · Προβολή

  Σχετικά με τις προτάσεις για 3 άμεσα υλοποιήσιμες δράσεις έχω τις παρακάτω σκέψεις:

  1. Η πανελλαδική καταγραφή ανά γεωγραφικό διαμέρισμα του Κοινωνιο-Ψυχολογικού προφίλ των χρηστών και μη χρηστών ενδεχομένως να μην είναι τόσο έυκολα υπολοιήσιμη. Ίσως είναι καλύτερα να εστιάσουμε πιλοτικά σε ένα γεωγραφικά περιορισμένο κομμάτι του πληθυσμού (π.χ. κάποιο μεγάλο δήμο ή περιφέρεια) με στόχο την ανάδειξη των κοινωνικά και ψηφιακά μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού) αλλά και με παράλληλο στόχο την καταγραφή των αναγκών τους από τις οποίες θα προκύψουν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις. Νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν οι κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες για τις οποίες οι επιπτώσεις από την δυνητική ψηφιακή τους ενσωμάτωση (μέσω εκπαίδευσης τους αλλά και χρήσης των ΤΠΕ στο πλαίσιο της καθημερινότητας τους) είναι μετρήσιμες και μεγάλες (π.χ. δείκτες ποιότητας ζωής, ικανοποίηση από την προσφερόμενη υπηρεσία, δυνατότητα εύρεσης εργασίας, εξοικονόμηση πόρων).

  2. Μια επιπλέον πρόταση για διαβούλευση είναι να εστιάσουμε σε ένα μεγάλο δήμο (π.χ. στο Δήμο Αθηναίων) με στόχο να υλοποιηθεί άμεσα η πιλοτική εφαρμογή ΤΠΕ για την υποστήριξη του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» ή κάποιου αντίστοιχου προγράμματος που απευθύνεται σε πολίτες που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 • Avatar

  Thanassis Kountzeris Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarΨηφιακό Χάσμα:   1 έτος, 2 μήνες πριν · Προβολή

  Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει η αναγκαιότητα δημιουργίας Κοινωνιο-Ψυχολογικού προφίλ του Ψηφιακού Αναλφαβητισμού, με γνώμονα όμως οι προτάσεις μας για δράσεις να είναι περισσότερο στοχευμένες στις κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού (κοινωνικό χάσμα) που είναι περισσότερο ευάλωτες στο να μείνουν πίσω στην ψηφιακή εξέλιξη.

  Μια άλλη ομάδα στην οποία θα πρέπει να εστιάσουμε είναι οι δημόσιοι λειτουργοί. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στους υπαλλήλους των ΟΤΑ που το αντικείμενο εργασίας τους έχει κοινωνικό και προνοιακό χαρακτήρα και αφορά π.χ. προγράμματα όπως το «βοήθεια στο σπίτι». Η εφαρμογή λύσεων ΤΠΕ στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και στα άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, και η ευχέρεια χρήσης τους από τους δημόσιους λειτουργούς μπορεί να βελτιώσει δραματικά την ποιότητα των υπηρεσιών αλλά και να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους από τους προϋπολογισμούς των δήμων.

  Μια επιπλέον άμεση ανάγκη αλλά και δυνατότητα παρέμβασης αφορά στην προσβασιμότητα των δημόσιων ιστοτόπων: όλοι οι δημόσιοι ιστότοποι πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ”Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού”, οι οποίες είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για τα άτομα αναπηρίες. Στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη υστέρηση όσον αφορά την επίτευξη αυτού του στόχου στα τέλη του 2009 (ελάχιστοι από τους δημόσιους ιστοτόπους συμμορφώνονταν πλήρως προς τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές).

 • Avatar

  Thanassis Kountzeris Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarΨηφιακό Χάσμα:   1 έτος, 4 μήνες πριν · Προβολή

  Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες

  Όπως γνωρίζετε το φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» έχει οργανωθεί σε Ομάδες Εργασίας που κάθε μία επικεντρώνεται σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Προκειμένου οι ομάδες να βοηθηθούν στην αποτελεσματικότερη προώθηση του έργου τους έχει ήδη ξεκινήσει μία ανοικτή διαδικασία επιλογής συντονιστών και raporteurs. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο ρόλος του συντονισμού των ομάδων έχει ανατεθεί προσωρινά σε μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του φόρουμ, με την προοπτική να συνεργαστούμε στη συνέχεια με τους επιλεγμένους Συντονιστές και Raporteurs.

  Ως προσωρινός συντονιστής λοιπόν, καλωσορίζω όλα τα μέλη της ομάδας και εύχομαι καλή και αποτελεσματική δουλειά και επιτυχία στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι για μια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς, δηλαδή για μια κοινωνία της πληροφορία για όλους. Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στο σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών και δράσεων για την καταπολέμηση του Ψηφιακού Χάσματος. Η ηλεκτρονική ένταξη είναι αναγκαία για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης διότι εξασφαλίζει την ισότητα στην κοινωνία της γνώσης. Είναι επίσης αναγκαία για οικονομικούς λόγους, προκειμένου να πραγματωθεί πλήρως το δυναμικό της κοινωνίας της πληροφορίας με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και να μειωθεί το κόστος του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.

  Η Ευρωπαϊκή ψηφιακή ατζέντα (http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm) αποτελεί το βασικό κείμενο πολιτικής που θα προσαρμοστεί στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Συμπληρωματικά και σημαντικά κείμενα και σύνδεσμοι ειδικά για θέματα ψηφιακής ενσωμάτωσης, ισότιμης πρόσβασης και χρήσης από μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, είναι τα εξής:

  Α. Κείμενα πολιτικής

  1. Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ενσωμάτωση
  http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm
  2. Υπουργική δήλωση της Ρίγας (2006) – Διάσκεψη Υπουργών στη Ρίγα ”Οι ΤΠΕ στην υπηρεσία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς”(11-13.6.2006)
  http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/declaration_riga.pdf
  3. European Union policy on e-inclusion
  http://www.bcs.org/upload/pdf/miguel-gonzalez-sancho.pdf
  4. eInclusion public policies in Europe
  http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/docs/einclusion_policies_in_europe.pdf
  5. E-Inclusion Policies and Initiatives in Support of Employability of Migrants and Ethnic Minorities in Europe
  http://itidjournal.org/itid/article/viewFile/361/162
  6. Ηλεκτρονική Ένταξη και Μέτρηση του Ψηφιακού Χάσματος
  http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=183&st101=25
  7. Η γεφύρωση του ευρυζωνικού χάσματος
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0129:FIN:EN:PDF
  8. EC Recommendations from Digital Literacy High-Level Expert Group
  http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/digital_literacy/digital_literacy_review.pdf
  9. EU Digital Literacy Review Recommendations
  http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/dl_topic_report_4.pdf
  10. New skills for new jobs – A report by the Expert Group on New Skills for New Jobs prepared for the European Commission
  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes

  B. Καλές πρακτικές
  11. How to strengthen digital literacy? Practical example of a European initiative “SPreaD”
  http://www.elearningeuropa.info/files/media/media18513.pdf
  12. Supporting Digital Literacy Public Policies and Stakeholder Initiatives
  http://www.digital-literacy.eu/_root/media/24823_Project%20description.pdf
  13. ACCESS-IT Best Practice Publication
  http://access-it-events.org/docs/Access-IT-2009-publication_v1.0.pdf
  14. The State of the Art of Research in the EU on the Take up and Use of ICT by Immigrants and Ethnic Minorities
  http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC53398.pdf
  15. Digital Inclusion Unit, UK –
  http://www.digitalinclusionunit.co.uk/

  Γ. Μερικά γενικά άρθρα και νέα που μας αφορούν:
  Ευρώπη 2020: Νέα οικονομική στρατηγική
  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
  i2010 – A European Information Society for growth and employment
  http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

 • Avatar

  Kountzeris and ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ are now friends   1 έτος, 4 μήνες πριν · Προβολή

 • Avatar

  Kountzeris and Δημήτρης Δημητριάδης are now friends   1 έτος, 4 μήνες πριν · Προβολή

 • Avatar

  Η / Ο Kountzeris συμμετέχει στην ομάδα: AvatarΔίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς   1 έτος, 4 μήνες πριν · Προβολή

 • Avatar

  Η / Ο Kountzeris συμμετέχει στην ομάδα: AvatarΑνοιχτό και Ελεύθερο Λογισμικό και Διαλειτουργικότητα   1 έτος, 4 μήνες πριν · Προβολή

 • Περισσότερα..  
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License