Εικόνα Avatar

Βασίλης Δερμοσονιάδης @vdermo ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 9 μήνες, 1 εβδομάδα

deleted

Όνομα / Επώνυμο

Βασίλης Δερμοσονιάδης

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Συμμετοχή σε σχεδιασμό δράσεων, βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες, διάχυση πληροφοριών

Ιδιότητα / Επάγγελμα

Τηλεπικοινωνιακός μηχανικός

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License