Εικόνα Avatar

Γιάννης Ιακωβίδης @yanisdigiuser ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 3 ημέρες, 3 ώρες
"Μάλλον εδώ μπορούμε να δημοσιεύσουμε κάποιο σχόλιο ή και κάποια πρόταση, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εάν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει…" · Προβολή
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License