Εικόνα Avatar

Γιάννης Χαραλαμπίδης @yannisx ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 2 μήνες, 1 εβδομάδα
"Από τη δημόσια διαβούλευση προέκυψαν, αρχικά, περίπου 25 δράσεις για τη Δημόσια Διοίκηση και Κοινωνία. Αξιολογείστε τις προτεινόμενες δράσεις της Ψηφιακής Ατζέντας – Ομάδα Δημόσια Διοίκηση και Κοινωνία, εδώ: http://bit.ly/gOnww3" · Προβολή
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License