Ε.4.6. Κοινωνιο-ψυχολογικό προφίλ χρηστών & μη χρηστών

June 6, 2011 σε Ομάδα για το Ψηφιακό Χάσμα από Φώτης Ρούτσης

Πιλοτική αποτύπωση, σε μια επιλεγμένη Περιφέρεια της Ελλάδας, του Κοινωνιο-Ψυχολογικού προφίλ των χρηστών και μη χρηστών και η εκτίμηση παραγόντων του Ψηφιακού Χάσματος, με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών, προϊόντων και εργαλείων στοχευμένων στις ανάγκες της κάθε κατηγορίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή σύμφωνα με το μεθοδολογικό μοντέλο http://www.londonprofiler.org/ (http://eprints.ucl.ac.uk/182953/ και http://eprints.ucl.ac.uk/3343/1/3343.pdf)